Artiest Erwin de Hart exposeert bij Les Belles Saveurs

Les Belles Saveurs meets Art - Expositie Erwin de Hart in onze Epicerie

In de maand Februari presenteren we in onze Epicerie een expositie van kunstenaar Erwin de Hart. Rondom in de Epicerie is een serie aquarellen, geinspireerd door Parijs, tentoongesteld.

Expositie "à Paris" van Erwin de Hart bij Les Belles Saveurs

 Over de kunstenaar

Erwin de Hart (1969) is een hedendaagse kunstschilder wiens olieverfschilderijen zijn geïnspireerd op persoonlijke avonturen en verlangens. Met zijn lyrisch-expressieve handschrift, beeldtaal en warme kleurgebruik heeft het werk een uitgesproken zuiderlijk karakter. Op uitnodiging van Les Belles Saveurs exposeert De Hart er de komende tijd een serie aquarellen. Deze recente werken onderscheiden zich met hun anecdotische karakter van zijn dieper doorwerkte doeken in olieverf, maar de artistieke virtuositeit is ook hier evident zichtbaar. Ze zijn allemaal gemaakt naar aanleiding van omzwervingen in Parijs, in 2023.

Erwin de Hart

  • atelier Van Alphenstraat 63 S, Voorburg
  • webpagina kunstenaarsvereniging Stroom:
  • https://www.haagsekunstenaars.nl/cv/82200
  • Instagramaccount: @deharterwin

 

===*===*===*===*===*===*===*===*===*===*===

Version française

En février nous présentons une exposition de l'artiste Erwin de Hart dans notre Epicerie. Une série d'aquarelles inspirées de Paris sont exposées autour de l'Epicerie.

À propos de l’artiste
Erwin de Hart (1969) est un peintre contemporain dont les peintures à l'huile sont inspirées par des aventures et des désirs personnels. Avec son écriture lyrique et expressive, son imagerie et son utilisation chaleureuse des couleurs, l'oeuvre a un caractère méridional distinct. À l'invitation des Belles Saveurs, De Hart y exposera une série d'aquarelles dans la période à venir. Ces oeuvres récentes se distinguent par leur caractère anecdotique de ses toiles à l'huile plus travaillées, mais la virtuosité artistique y est également évidente. Elles ont toutes été réalisées en réponse à des promenades à Paris, en 2023.

Erwin de Hart

  • atelier Van Alphenstraat 63 S, Voorburg
  • page web de l'association d'artistes Stroom :
  • https://www.haagsekunstenaars.nl/cv/82200
  • Compte Instagram : @deharterwin